Användning av cookies och Integritetspolicy

Vi använder cookies eller liknande teknik på vår webbplats. Cookies är korta textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker olika onlinetjänster. Cookies tillåter webbplatsen att identifiera datorn du använder. Den information som samlas in av cookies används till exempel till att: anpassa användarupplevelsen, inrikta sig på marknadsföring, utveckla och förbättra webbtjänstensamt att spåra och analysera besökares information. Cookieinformationen samlas inte in, och används endast på en allmän nivå. Du kan välja att ta bort cookies lagrade i din webbläsare, men att ta bort dem kan förhindra eller störa användning av sajten.

Allmänt om integritetspolicyn
Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dessa uppgifter. Med personuppgifter avses information som kan identifiera en enskild person. Motoseal Components Oy iakttar dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter i enlighet med god databehandlings- och informationshanteringssed.

Vilka data samlar vi in och från vilka källor?
Personuppgifter samlas huvudsakligen in av användaren själv i samband med respons.Uppgifter som användaren själv uppger: kontaktuppgifter, t.ex. namn och e-postadress när användaren fyller i responsblanketter på masitools.fi. Uppgifter som observeras om användningen av tjänster:Användning av tjänstens olika funktioner samt sidvisningar

Information om användningen av webbplatsen samlas in med Google Analytics. För att Google Analytics ska kunna analysera användningen av webbplatsen placeras cookies i datorn. Cookies ger information om hur du använder webbplatsen (också IP-adressen). Informationen används för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om användningen till webbplatsens ägare och erbjuda andra tjänster i anknytning till webbplatsens aktiviteter och användningen av internet.

För vilka ändamål samlar vi in data?
Vid Motoseal Components Oy kan personuppgifter behandlas för följande ändamål:

  •  för att svara på respons
  •  producera, upprätthålla, skydda och utveckla tjänster

Lämnas personuppgifterna ut?
Motoseal Components Oy lämnar inte ut personuppgifter. Dina uppgifter kan dock lämnas ut i följande situationer: Utlämnande av personuppgifter på grund av tvingande lagstiftning. Dina personuppgifter kan enligt lag lämnas ut till andra myndigheter för myndighetsanvändning.

Hur behandlar vi personuppgifter?
Vår personal kan behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Motoseal Compionents sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer att radera dina personuppgifter när grunden för att behandla dem upphör.

Vilka rättigheter har du?
Enligt lag har du rätt att kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig. Du har också rätt att kräva att oriktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade uppgifter ska korrigeras eller raderas. Du kan utöva din rätt genom att kontakta den registeransvarige som anges nedan. Ändringar i integritetspolicyn

Vem är registeransvarig och vem kan du kontakta?
Kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy. Motoseal Componets Oy är registeransvarig och du kan kontakta oss på följande sätt: e-post: motoseal(a)motoseal.fi